• W Wielkiej Księdze Rytmiki przebieg edukacji muzycznej wynika z przyjętej koncepcji pracy, ale poszczególne etapy ćwiczeń i zabaw w różnych grupach wiekowych mogą się nieco różnić  szczegółowymi rozwiązaniami.

Ogólna koncepcja pracy

A zatem:

 • rozpoczynamy od ćwiczeń i zabaw związanych z kierunkiem tańca i orientacją w przestrzeni  (np. ścieżka video nr 1);

 • zwracamy uwagę na zmiany tempa w utworze muzycznym (np. ścieżka video nr 2);
 • zwracamy uwagę barwę dźwięku i sygnały dźwiękowe (np. ścieżka video nr 3);
 • doskonalimy techniki ruchu (np. ścieżka video nr 4);
 • techniki ruchu synchronizujemy z muzyką i aranżujemy zabawy taneczne (np. ścieżka video nr 5);
 • poznajemy wartości rytmiczne np. całą nutę, półnutę z kropką itd. (ścieżki video nr 6, 7);
 
 • z poznanych wartości rytmicznych układamy zabawy ruchowe (np. ścieżka video nr 8);
 • z poznanych wartości rytmicznych budujemy schematy rytmiczne (np. trzy ćwierćnuty i pauza ćwierćnutowa w takcie pierwszym plus pauza całonutowa w takcie drugim) i aranżujemy zabawy animowane (ścieżka video nr 9);
 • na kanwie schematów rytmicznych inicjujemy zabawy twórcze np. zabawa pt. "Odpowiedz na pytanie" (ścieżka video nr 10);
 • na podstawie schematów rytmicznych (np. cztery ćwierćnuty i cała nuta) przygotowujemy dzieci do improwizacji słownej, melodycznej, ruchowej i instrumentalnej (np -  ścieżka video nr  11);
 • na bazie schematów rytmicznych opracowujemy również zabawy, których celem jest  przygotowanie  dzieci do późniejszej nauki tańca towarzyskiego np. tanga (ścieżka video nr 12);
 • w nauce piosenek kładziemy nacisk na poprawny śpiew oraz na rytm i budowę piosenki (np. ścieżki video nr 13, 14);
 • zwracamy uwagę na  metrum  utworu muzycznego (np. ścieżka video nr 15);
 • poszerzamy ogólną wiedzę muzyczną, m.in. wprowadzamy nazwy solmizacyjne i przedstawiamy budowę trójdźwięku do - mi - sol (np. ścieżki video nr 16, 17);
 • w zagadkach muzycznych przybliżamy dzieciom atmosferę prawdziwego koncertu i zaznajamiamy dzieci z brzmieniem chóru, brzmieniem instrumentów smyczkowych, z wysokością dżwięku, dynamiką, agogiką i kierunkiem linii melodycznej (np. ścieżki video nr 18 - 21).
 

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb.

Akceptuję