Wielka Księga Rytmiki składa się z pięciu części:
 

     1. Ćwiczenia i zabawy rytmiczne. Dzieci młodsze.

     2. Ćwiczenia i zabawy rytmiczne. Dzieci starsze.

     3. Zagadki muzyczne. Część 1.

     4. Zagadki muzyczne Część 2.

     5. Katalogi pomocnicze.

Ćwiczenia i zabawy rytmiczne (dzieci młodsze i dzieci starsze) to pokaźny materiał muzyczny (566 ścieżek wideo i 680 ścieżek audio) przeznaczony do realizacji w obszarze edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej. Przedstawiony materiał został ułożony w metodycznym porządku i podzielony na dziesięć  modułów czyli dziesięć miesięcy (wrzesień – czerwiec). Po otwarciu  dowolnego modułu (czyli miesiąca)  mamy do dyspozycji komplet ścieżek audio i video do  realizacji  w danym miesiącu wraz z opisem, konspektami zajęć i planem pracy na dany miesiąc. W każdym module wyodrębniono cztery zajęcia  oraz  katalog  dodatkowy zawierający ścieżki audio  przeznaczone do nauki wybranych fragmentów piosenki, a w konsekwencji - do nauki całej piosenki.

Zagadki muzyczne (część 1 i 2) zostały podzielone na kilka modułów. Poszczególne moduły dotyczą wybranych elementów dzieła muzycznego (barwa dźwięku, dynamika, agogika, melodyka) oraz zagadnień związanych z wysokością dźwięku. W  modułach powiązanych z elementami muzyki wyodrębniono zestawy zagadek. Zestaw zagadek składa się z przykładów, czyli filmów obrazujących jak należy rozwiązać daną zagadkę oraz z samych zagadek czyli ścieżek audio. Jeden zestaw  zawiera osiem zagadek i dotyczy jednego zagadnienia  np. kto gra lub śpiewa? – skrzypce, skrzypce, bas, bas. Moduły powiązane z wizualizacją wysokości dźwięku pełnią funkcje katalogów poglądowych. Nie zawierają zagadek lecz filmy, których celem jest zaznajomienie dzieci z pojęciami dotyczącymi wysokości dźwięku. Znajomość terminologii związanej z wysokością dźwięku ułatwia rozwiązywanie kolejnych zagadek np. zagadek związanych z określeniem kierunku linii melodycznej.

Katalogi pomocnicze do dodatkowy, bezpłatny materiał audio i wideo, który ze względu na przyjętą koncepcje pracy nie mógł  być ujęty w jednostki lekcyjne, ale może być przydatny w pracy nauczyciela. Katalogi pomocnicze dotyczą zagadnień zawiązanych z metodyką nauki piosenek, przedstawiają kolejne etapy zabaw z piosenką i obrazują  ich cele. W skład materiałów wchodzą również ćwiczenia i zabawy ułatwiające podział słów na zgłoski, katalog ukazujący niektóre z osiągnięć dzieci oraz fotografie i plansze pomocne podczas rozwiązywania zagadek muzycznych.

Wszystkie ścieżki audio i video zostały ułożone numerycznie (ścieżki audio posiadają symbol "a", ścieżki video "v" np.146a lub 154v), przez co dotarcie do określonej ścieżki jest bardzo proste. Dodatkowo - dla większej wygody użytkownika - numeracja ścieżek audio i video została  podana w obrębie każdego modułu.

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb.

Akceptuję